Partners

Aikido@Work werkt regelmatig samen met anderen.

big servant leadership solutions 6171324ababb528067ee6ecce4848ac3   Wij leveren als gastdocent regelmatig een bijdrage in de leergangen van Servant-Leadership Solutions. Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ voor interpersoonlijke, organisatorische en maatschappelijke dilemma's. Dienend leiderschap helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur waarin succes bereikt wordt door mensen de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen van betekenis te zijn.
https://www.servant-leadershipsolutions.nl/leergangen


logo feedback orange   Feedback Training & Consulting zet Aikido@Work regelmatig in bij hun ontwikkelprogramma’s voor teams. De trainers van Feedback leggen daarin de focus op vier factoren die leiden tot gewenst gedrag en resultaat, namelijk Aangeboren zaken via assessments en metingen, de Aangeleerde kant rond vaardigheden, houding en gedrag, Commitmentkant via coaching en loopbaanbegeleiding en aandacht voor de Context via strategie en organisatie.
https://www.feedbackconsulting.nl/nl/wat-we-doen-5


gen h   Aikido@Work is partner van de Zwitserse netwerkorganisatie Gen-H. Samen organiseren we jaarlijks de Art of Participatory Leadership training bij Geneve. Verder werkt Gen-H met allerlei organisaties, profit en non-profit, en multi stakeholder projecten. De focus ligt daarbij op samenwerkend leiderschap om met elkaar veranderingen te bewerkstellen.
http://gen-h.ch/events/leadership-presence/


BedrijfsAikido Nederland 150x150 1   Aikido@Work is gildelid van de stichting Bedrijfsaikido Nederland. Deze stichting is een gilde van aikidoka’s die beroepsmatig aikido inzetten als trainer, coach of instructeur in organisaties. Door de bundeling van ervaring en expertise binnen verschillende sectoren van het bedrijfs- en maatschappelijk leven kunnen wij een breed scala van workshops en trainingen aanbieden.
https://www.bedrijfsaikido.nl/

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: