Aikido als basis

tekens op papierZowel op het werk als in een krijgskunst draait het om de interactie tussen mensen. Alleen door samenwerking, kun je als organisatie je doelen bereiken.

Maar als twee mensen hard tegen elkaar aan duwen, kunnen zij geen kant meer op. In de Aikido filosofie draait het om de intentie er samen uit te komen in plaats van te willen winnen ten koste van de ander.

Uitgaand van dat grondprincipe leert Aikido je vanuit ontspanning je omgeving tegemoet te treden. Je energie blijft stromen. Dat maakt je flexibel en open, ook in lastige situaties. Niet gaan terugduwen, ook jezelf niet opgeven, maar meebewegen. Vanuit eigen kracht, zonder het contact met de ander te verliezen.

Zo hou je de flow erin en kun je de situatie beïnvloeden in plaats van blokkeren. Je ziet meer mogelijkheden en kunt blijven meedenken. Door ontspannen te blijven, overzie je de situatie beter en kun je betere beslissingen nemen. Je leert met minder moeite meer te bereiken.

De inzet van de Japanse krijgskunst Aikido als filosofie en als fysieke werkvorm in training en coaching werkt om persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit te vergroten en te groeien in je professionele ontwikkeling en leiderschap.

Leren door fysiek te ervaren
In elk programma wordt gewerkt met eenvoudige fysieke oefeningen, gebaseerd op Aikido. De deelnemers ondervinden hierdoor ‘aan den lijve’ wat een spannende situatie mentaal, emotioneel én fysiek bij hen teweegbrengt. Dat geeft direct inzicht van waaruit ze kunnen leren en het is de sleutel tot de gewenste transformatie. Als je je bewust bent van de signalen van je lichaam als het spannend wordt, kun je leren die fysieke reacties op een constructieve manier in te zetten in plaats van te vervallen in automatisch, reactief gedrag.

Intensiteit fysieke oefeningen
De oefeningen zijn licht intensief en voor iedereen te doen. Het gaat om het inzicht dat je opdoet door de ervaringsoefening. De fysieke situatie dient als uitvergrote versie en metafoor van de dagelijkse praktijk. Na elke oefening is er ruimte voor reflectie. Ook kunnen dan situaties uit de eigen praktijk worden ingebracht.

Wat is Aikido?

Oorsprong
Aikido is een jonge Japanse krijgskunst, ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw door Morihei Ueshiba. Letterlijk vertaald betekent het ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. De technieken van Aikido stammen af van oude traditionele Japanse gevechtsvormen en samurai tradities.

Kenmerken
Aikido accepteert dat er conflict en agressiviteit is in de wereld. Echter, een Aikido-beoefenaar reageert niet vanuit angst, passiviteit of drang om te winnen. De effectiviteit van Aikido komt niet door spierkracht maar door optimaal gebruik van de kracht en de beweging van de tegenstander. Aanval en verdediging komen hierdoor niet tot een directe confrontatie.

Hoe gek het ook mag klinken voor een krijgskunst, het streven van Aikido is het bereiken van harmonie (ai) en niet het toebrengen van lichamelijk letsel. De tegengestelde krachten worden verenigd, zonder daar zelf onnodig aan toe te voegen.
Er is dan ook geen competitie in Aikido. Men traint om de eigen techniek te verbeteren en niet om "te winnen". Als er al een gevecht geleverd wordt, dan is dat vooral met jezelf.

Effecten
De kern van Aikido techniek is het bewegen vanuit een stabiel en energiek 'centrum', hara genoemd. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een betere eenheid tussen lichaam en geest. Door Aikido regulier te beoefenen ontwikkel je lenigheid, coördinatie en aanpassingsvermogen.
Het fysieke oefenen van de fundamentele principes van Aikido leidt tot een beter begrip en brengt essentiële vaardigheden voor het omgaan met moeilijke situaties en het oplossen van onderlinge spanning en conflicten. De concentratie en discipline, nodig voor Aikido training, maken je scherper in het dagelijks leven.

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: