Missie en Visie

MISSIE Aikido@Work

tekens op papierAikido@Work brengt flow in teams en je persoonlijke effectiviteit. Daar waar door continue druk en verandering mensen in hun samenwerking vastlopen, helpt Aikido@Work je vanuit integriteit en autonomie om de stroom weer op gang te brengen en te transformeren naar een cultuur van respect, openheid en waardering.

VISIE Aikido@Work

Individuen en teams verliezen veel energie en tijd aan interne strubbelingen in plaats van bezig te zijn met wat werkelijk belangrijk is. Als situaties harmonieus verlopen, functioneren we allemaal goed. Maar hoe gaan we ermee om als de druk toeneemt? Voor je het weet, zit je zelf of met elkaar in onderling geduw en getrek. Je verliest je effectiviteit en impact en komt niet voorbij bepaalde reactieve gedragspatronen. Het stokt.

Je weet wat de huidige tijd van je vraagt: flexibiliteit, creativiteit, goede samenwerking, omgaan met het onbekende, met onzekerheid, effectieve beslissingen nemen, vertrouwen kunnen opbouwen … en toch verval je met je teams en in andere interacties regelmatig in die vaste patronen waarvan je weet dat ze jou niet brengen wat je wilt.

Aikido@Work is ervan overtuigd dat je voorbij die vastgeroeste patronen kunt komen. De kunst om te transformeren zit in een ieder. En dat heb je nodig om met de veranderingen die de huidige tijd van jou vraagt om te gaan en gewenste veranderingen ook blijvend te maken.

Aikido@Work boort dat potentieel aan door mensen hun eigen transformatiekracht te laten ervaren. Weten en begrijpen is niet meer voldoende. Je moet kunnen aanvoelen, denken en doen. Bewust van je eigen impact en de impact van anderen op jou, stellen wij je in staat je te bewegen in het krachtenveld waar je dagelijks mee te maken hebt op een positieve en constructieve manier.

Vraag adviesgesprek aan:

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: