Teamcoaching
kiezen voor samen ... werken

Loopt het stroef in jouw team met de onderlinge samenwerking en communicatie? Is er onderling 'gedoe'? Heb je het idee dat het samenwerken beter kan? Of voel je dat er meer in het team zit dan er nu uitkomt? Dan is teamcoaching een uitstekende optie.

Met teamcoaching bied je jouw teamleden een veilige en prettige sfeer die hen stimuleert om open met elkaar in gesprek te gaan. Je wilt met elkaar leren meningen te uiten, feedback te geven, samen tot keuzes te komen en afspraken te maken.
Als teamcoach ben ik de neutrale buitenstaander die jou en je teamleden hierin ondersteunt.

Wat is teamcoaching?
Waarom kiezen voor samen … werken? Net als bij individuele coaching valt of staat teamcoaching bij de wil van de teamleden om te veranderen. Dat betekent dat ze bereid moeten zijn te kijken naar hun eigen aandeel in de patronen die de samenwerking niet bevorderen. En er met elkaar over willen praten.

Meestal roept dit in eerste instantie angst op. Je moet jezelf bloot gaan geven bij je teamleden en delen hoe je werkelijk over dingen denkt. Dat is echter wel de sleutel om verandering te krijgen. Ook als leidinggevende moet je je kwetsbaar op kunnen stellen en je eigen gedrag met je team onder de loep durven nemen.

Wat levert teamcoaching op?
Teamcoaching ondersteunt het ontwikkelingsproces van je team. Het team kiest er zelf voor, in overleg met de leidinggevende en de teamcoach. Doordat de leden bewust met elkaar deze stap nemen, verbeteren de onderlinge samenwerking en verhoudingen. Er komt meer begrip voor de onderlinge verschillen. Besluiten worden beter gedragen. Het team leert meer zelf te sturen, door frustraties heen te komen en creatieve ideeën te genereren.

Kortom, er wordt meer bereikt in minder tijd en met minder spanning of ontevredenheid. Het wordt simpelweg gewoon prettiger samenwerken. Wie wil dat nou niet?

temcoaching aikido

Hoe ziet dit traject er ongeveer uit?
De eerste stap is dat ik het team observeer tijdens een reguliere vergadering of overleg. Naderhand deel ik mijn observaties en bespreken we deze. Wat voor patronen heb ik waargenomen? Wat betekent dat? Waar zit ruimte voor verbetering? Ook kijken we met elkaar naar mogelijke ontwikkelingsvragen en doelen, indien het team graag verder met mij aan de slag zou gaan.

Als dat het geval is, volgt een traject van ongeveer vijf sessies. In de eerste sessie bepaalt het team samen met mij de uiteindelijke ontwikkelvragen en doelen. In de overige sessies gaan we die verwezenlijken door middel van training, dialoog, ervaringsoefeningen en intervisie.

Waarom kiezen voor teamcoaching?
Er kunnen verschillende redenen zijn om voor teamcoaching te kiezen. Dit zijn er een paar:

  • Overlegvormen leveren niet op waar ze voor bedoeld zijn.
  • Er zijn ingesleten communicatiepatronen die de voortgang van het team frustreren.
  • Er zijn onduidelijkheden over rollen en taken.
  • De teamleden willen met elkaar de onderlinge samenwerking verbeteren en nieuwe energie opdoen.
  • Het team wil beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen en conflicten.
  • Het lukt het team niet goed om tot effectieve zelfsturing te komen.

Ik ga graag met je in gesprek om samen met jou te bepalen wat de beste aanpak is voor jouw vraagstuk.

Vraag adviesgesprek aan:

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: