De Flow – het transformatieproces

Tension - het vertrekpunt

Tension - het vertrekpunt

Je zit in een verandering. Zelf, met je team of met je organisatie. Je hebt een doel en een verlangen. En je bent niet tevreden over hoe het gaat.

Je ervaart met regelmaat spanning in de samenwerking en het veranderproces. Dat kan zijn in de vorm van irritatie, frustratie, een gevoel van onderlinge competitie, tot misschien wel conflict aan toe. Er wordt afgewacht, vinger gewezen, soms gaan mensen in de aanval, anderen trekken zich juist terug. Zelf schiet je, als je heel eerlijk bent, ook regelmatig in reactief, niet-helpend gedrag.

Er is al van alles ondernomen, door jouzelf, in je team of organisatie, om de benodigde veranderingen te realiseren. Misschien aan de structuurkant, of de proces- en IT-kant. Misschien hebben jullie ook acties ondernomen rond gedrags- en cultuurontwikkeling. Het heeft echter nog niet tot de daadwerkelijke transformatie geleid waar je op hoopte en doelde.

Ergens weet je, het is tijd om het anders aan te gaan pakken. Je besluit Aikido@Work te bellen. Hoe nu voorwaarts? .

Transformation – het veranderproces

Transformation – het veranderproces

Stap 1 – de moed om in de spiegel te kijken

Veranderprocessen roepen veel emoties op en vragen veel van mensen. Je komt terecht in onzekerheid, onduidelijkheid, angstgevoelens, ongeduld, onbegrip, verschil van mening, van inzicht en interpretatie.

Het mist vaak niet aan visie of begrip. Meestal weten mensen wel wat nodig is. En toch krijgen ze het niet voor elkaar omdat de dagelijkse realiteit weerbarstig is en ook de menselijke natuur. Werkelijk veranderen, zelf of met elkaar, vraagt moed en uithoudingsvermogen.

Het veranderproces, de transformatie, begint bij jezelf en bij jullie als team. Hoe draag jij bij, en jullie onderling, aan het in stand houden van ineffectief gedrag? Je verandervermogen begint met de moed om in de spiegel te durven kijken.

Stap 2 – leren spanning los te laten zodat je andere keuzes kunt maken

Veranderen in deze tijd vraagt jou om te acteren en te reageren vanuit een andere basishouding, een mindset die jou in staat stelt om - wat er ook op je afkomt - in elk moment vanuit openheid en verbinding te kiezen wat je gaat doen. Als je leert om de spanning die situaties bij je oproepen, los te laten, kun je zien wat er werkelijk gebeurt en nodig is. Niet meer reactief handelen vanuit gewoonte.

Het vraagt de fysieke en innerlijke houding van een goede Aikido krijgskunstenaar: gecentered, open, ontvankelijk, alert, energiek, gericht op win/win onder alle omstandigheden in plaats van op het eigen ego dat wil winnen of in ieder geval niet verliezen. Actie ondernemen, niet ten kost van jezelf of ten koste van een ander.

Stap 3 – blijven oefenen

Elke keer weer. Met jezelf de dialoog aangaan, met elkaar de dialoog aan gaan. Bereid zijn elkaars waarheid te zien, kunnen zijn met onzekerheid, spanning, tegenslag, verschillende meningen en conflict ZONDER in overlevingsgedrag te schieten. Leren hoe je jezelf in de Aikido basishouding terugzet, juist als de situatie lastig wordt.

Thrive – het resultaat

Thrive – het resultaat

Als je dit voor jezelf doet of met je team, zul je merken dat de interne spanningen afnemen. Je hebt het systeem in beweging gebracht en de onderliggende condities veranderd.

Wat een opluchting! Er is ruimte ontstaan, er is draagvlak ontstaan, onderlinge cohesie, bereidheid. Ineens gaat het lopen.

Natuurlijk blijft het soms nog schuren, vallen jullie terug in de oude patronen. Maar jullie zijn nu wel in staat die te herkennen en te blijven werken met de nieuwe patronen. Je kunt meer aan, je voelt je lichter, vrolijker, in staat situaties te handelen, moeilijke issues door te werken waar je daarvoor met lange tanden in ging. Je groeit als mens, als team en als organisatie.

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: