Beweeg mee als een Aikido krijger">Training communiceren met impact
Beweeg mee als een Aikido krijger

Je weet dat jullie manier van communiceren grote invloed heeft op jullie resultaat. Vooral, wat doen jullie bij druk en weerstand? Als het erop aankomt, merk je dat jullie toch vaak terug schieten in ineffectief of zelfs contra-productief gedrag.

Willen jullie communiceren met meer resultaat doordat jullie:

 • beter worden begrepen door je collega’s, klanten, manager?
 • effectiever feedback kunnen geven en ontvangen?
 • rustig en constructief om kunnen gaan met lastige gesprekken?
 • beter zicht hebben op jullie eigen valkuilen in communicatie?
 • optimaal aansluiten bij je gesprekspartner(s)?

Dan is dit jullie training!

In 5 sessies van 2 uur gaan jullie op een andere manier jullie communicatiepatronen ervaren en aanpakken. Jullie ontwikkelen je professionele communicatiestijl op een innovatieve manier.

Via simpele fysieke oefeningen, gebaseerd op Aikido, ga je ondervinden wat een spannende situatie mentaal, emotioneel én fysiek met je doet. Die ervaring blijft je bij en geeft je direct inzicht van waaruit je kunt leren:

 • Je ervaart hoe communicatie van binnenuit werkt.
 • Je ervaart hoe jouw communicatie invloed heeft op de reactie van de ander.
 • Je krijgt direct inzicht in jouw weerstandspatronen.
 • Je ervaart hoe het voelt om effectief en vanuit je eigen kracht te communiceren.
 • Je brengt je eigen situaties in en gaat je verworven inzichten hierop inzetten.
 • Je deelt met de anderen in de groep en leert van elkaar.

Vraag adviesgesprek aan:

Gezamenlijk grote veranderingen sturen">Een Aikido Theorie voor U
Gezamenlijk grote veranderingen sturen

Hoe kan je als team blijven navigeren en innoveren in een constant veranderende wereld?

Theorie U van Otto Scharmer is een krachtige filosofie over verandermanagement. Deze is voor zeer veel organisaties en teams een waardevolle leidraad bij het vergroten van verandersucces.

Met het teambuildingstraject, een Aikido Theorie voor U, werk je aan het ontwikkelen van een nieuwe teamgeest die jouw team in staat stelt om strategische vernieuwingen te bereiken. Vaardig handelen betekent het omarmen van waardering voor elkaar en om vanuit nieuwsgierigheid jouw talenten in te zetten richting een betrokken en effectief team.

In vijf dagdelen ga je met jouw team via ervaringsgerichte werkvormen team-kwaliteiten ontwikkelen: sociale intelligentie en gezamenlijke intentie. Dit leidt tot collectieve innovatiekracht. We doen dit door de Theorie-U te koppelen aan doorbrekende, verfrissende Aikido oefeningen in de praktijk. Met je team ga je de veranderingen voelen en ervaren. Zo ontwikkel je het benodigde vertrouwen en begrip om gezamenlijk grote veranderingen te sturen.

Workshop 1 – Elkaar in verbinding inspireren
Grote veranderingen beginnen bij inspiratie. Hoe zou het zijn om als team in een flow te komen en goed naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen? In deze workshop ga je het voelbare effect ervaren als je het NEE negeert. Bevlogenheid delen en met elkaar nieuwe oplossingen zoeken. Als team samen voorwaarts gaan, is een prachtige ervaring.

Workshop 2 – Collectieve zintuigen ontwikkelen
Wat is essentieel voor de richting en energie van een groepsproces? Welke inspiratievonken moeten samenkomen om te veranderen? Niet alleen als individu, maar juist als collectief leren luisteren en denken, is de sleutel naar werkelijke vernieuwing. In deze workshop word je uitgedaagd om als team in het diepe te duiken en de meest kansrijke ingevingen te delen.

Workshop 3 – In het team: wie ben ik, wat is mijn werk?
Hoe voorkom je terug te vallen op oplossingen uit het verleden? Uit welke bron haal je de noodzakelijke creatieve vernieuwing? In deze workshop ontdek je welke unieke bijdrage jij kunt leveren aan het team. Met elkaar zoekt ieder voor zich de innerlijke motivatie om toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke intentie en elkaar in het hoogste haalbare te houden.

Workshop 4 – Een gezamenlijke intentie creëren
Niets zo sterk als de kracht van intentie. Wat voor vorm krijgt die gezamenlijkheid in de praktijk? Het wordt nu zaak om strategische prototypes te ontwikkelen. Dit doen we in deze workshop door hoofd, hart en handen samen te laten werken. Een mooi iteratief proces van herhalen, falen en verder werken aan de nieuwe richting en vorm.

Workshop 5 – Samen innoveren en door ontwikkelen
Diepgaande innovatie is leren handelen vanuit het geheel dat ontstaat. Dit doe je niet alleen, ook niet alleen als team, maar in de omgeving die ermee te maken krijgt. Wat is daarvoor nodig? In deze workshop ga je bewust je aandacht leren richten en op elkaar inspelen. Hierdoor kun collectief blijven bewegen, in samenspel met de constant veranderende wereld.

Vraag adviesgesprek aan:

Trajecten en off-sites op maat

Daar waar verandering een rol speelt, is Aikido@Work jouw business partner om jullie samenwerking, leiderschap en organisatie ontwikkeling te ondersteunen.

Ik ga graag met je in gesprek om samen met jou te bepalen wat de beste aanpak is voor jouw vraagstuk.

yellow

Werkgebieden:

 • Teamcoaching & coaching voor leidinggevenden en teams
 • Faciliteren van ontwikkelprocessen in organisaties
 • Ontwerpen van leerprocessen met betrokkenheid van belanghebbenden
 • Workshops rond thema’s als samenwerking, stress management, change management, leiderschap, veerkracht en conflicthantering.

Soorten organisaties:

 • Start-ups die in de volgende ontwikkelfase terecht komen met alle interne spanningen die die groei oproept.
 • Expert organisaties - zoals onderzoeksinstellingen, regelgevende instanties, openbaar ministerie - daar waar vooral op kennis wordt gevaren, kan de relationele kant vaak baat hebben bij meer gerichte aandacht.
 • Middelgrote tot grotere organisaties die in verandering zijn en te maken hebben met team- en leiderschapsontwikkeling.
 • Corporate Social Responsibility programma’s waar verantwoordelijk te werk gaan moed en een tactvolle opstelling vereist, waar het een uitdaging is en ook geduld vraagt om omstandigheden te beïnvloeden op een manier die duurzaam en inclusief is.

 

Vraag adviesgesprek aan:

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: