Leadership - Presence - Effectiveness

Teambuilding – een Aikido Theorie voor U

Gezamenlijk grote veranderingen sturen

 

Hoe kan je als team blijven navigeren en innoveren in een constant veranderende wereld? Zijn jullie klaar voor de uitdaging om vaste patronen te doorbreken; en om in dialoog met elkaar iets werkelijk nieuws te creëren? Veel trainingen behandelen een theoretische realiteit zonder de praktische toepassing ervan. Theorie alleen doet gedrag echter niet veranderen.

 

Met het teambuildingstraject, een Aikido Theorie voor U, werken we aan het ontwikkelen van een nieuwe teamgeest die het team in staat stelt om strategische vernieuwingen te bereiken. Vaardig handelen is het omarmen van waardering voor elkaar en nieuwsgierigheid vanuit gecentreerde aanwezigheid. Dit versterkt de teamgeest en betrokkenheid richting een effectief team.

Klik hier voor beelden en een kort webinar over deze teambuilding

 

In vijf workshops ga je met jouw team via ervaringsgerichte werkvormen team-kwaliteiten ontwikkelen: sociale intelligentie en gezamenlijke intentie. Dit leidt tot collectieve innovatiekracht. We doen dit door de Theorie-U te koppelen aan doorbrekende, verfrissende Aikido oefeningen in de praktijk. Met je team ga je de veranderingen voelen en ervaren. Zo ontwikkel je het benodigde vertrouwen en begrip om gezamenlijk grote veranderingen te sturen.

 

Afhankelijk waar je staat met je team en de gewenste verandering, kun je het hele traject inzetten of een deel. Wij adviseren u hier graag in.

Workshop 1 – Elkaar in verbinding inspireren

Grote veranderingen beginnen bij inspiratie. Hoe zou het zijn om als team in een flow te komen en goed naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen? In deze workshop ga je het voelbare effect ervaren als je het NEE negeert. Bevlogenheid delen en met elkaar nieuwe oplossingen zoeken. Als team samen voorwaarts gaan, is een prachtige ervaring.

Workshop 2 – Collectieve zintuigen ontwikkelen

Wat is essentieel voor de richting en energie van een groepsproces? Welke inspiratievonken moeten samenkomen om te veranderen? Niet alleen als individu, maar juist als collectief leren luisteren en denken, is de sleutel naar werkelijke vernieuwing. In deze workshop word je uitgedaagd om als team in het diepe te duiken en de meest kansrijke ingevingen te delen.

Workshop 3 – In het team: wie ben ik, wat is mijn werk?

Hoe voorkom je terug te vallen op oplossingen uit het verleden? Uit welke bron haal je de noodzakelijke creatieve vernieuwing? In deze workshop ontdek je welke unieke bijdrage jij kunt leveren aan het team. Met elkaar zoekt ieder voor zich de innerlijke motivatie om toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke intentie en elkaar in het hoogste haalbare te houden.

Workshop 4 – Een gezamenlijke intentie creëren

Niets zo sterk als de kracht van intentie. Wat voor vorm krijgt die gezamenlijkheid in de praktijk? Het wordt nu zaak om strategische prototypes te ontwikkelen. Dit doen we in deze workshop door hoofd, hart en handen samen te laten werken. Een mooi iteratief proces van herhalen, falen en verder werken aan de nieuwe richting en vorm.

Workshop 5 – Samen innoveren en door ontwikkelen

Diepgaande innovatie is leren handelen vanuit het geheel dat ontstaat. Dit doe je niet alleen, ook niet alleen als team, maar in de omgeving die ermee te maken krijgt. Wat is daarvoor nodig? In deze workshop ga je bewust je aandacht leren richten en op elkaar inspelen. Hierdoor kun collectief blijven bewegen, in samenspel met de constant veranderende wereld.